Uw specialist

Mijn naam is Romy Hekkert en sinds 2019 ben ik als logopedist werkzaam binnen het Twentsch Logopediecentrum. Tijdens mijn werk behandel ik voornamelijk kinderen met verschillende leeftijden. Ik maak tijdens mijn behandelingen veel gebruik van concreet (spel)materiaal. Daarnaast vind ik het belangrijk om jonge kinderen op een spelende wijs te behandelen.
Je komt mij tegen op verschillende locaties in Almelo.

Naast de reguliere behandelingen ben ik, vanuit het Spraak Ontwikkelingsdyspraxie (SOD) - team, beschikbaar als sparringpartner voor complexe casussen. Wij ondersteunen en coachen logopedisten bij onderzoek en behandeling van kinderen met zeer ernstige spraakmotorische-, en/of fonologische articulatiestoornissen. Na onze coaching vervolgt de behandelend logopedist de therapie met nieuwe tips en tools. Deze ondersteuning geven wij ook op afstand en kan dus, ook in Covid-tijd, te allen tijde plaatsvinden/doorgaan.

Heeft u vragen over een mogelijke behandeling voor uzelf of uw kind(eren), of bent u logopedist en wilt u meer weten over het SOD team? Neem dan contact op via 085 773 3033 of sodteam@twentsch-lc.nl

Ik ben lid van de NVLF en sta ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici.