Uw specialist

Sinds 2019 werk ik bij het Twentsch Logopediecentrum. Ik werk graag met peuters en kinderen in het basisonderwijs. In de behandeling richt ik me op lees- en spellingsproblemen en de spraak-taalontwikkeling door middel van spel en oefening.

Naast de reguliere behandelingen ben ik, vanuit het Spraak Ontwikkelingsdyspraxie (SOD) - team, beschikbaar als sparringpartner voor complexe casussen. Wij ondersteunen en coachen logopedisten bij onderzoek en behandeling van kinderen met zeer ernstige spraakmotorische-, en/of fonologische articulatiestoornissen. Na onze coaching vervolgt de behandelend logopedist de therapie met nieuwe tips en tools. Deze ondersteuning geven wij ook op afstand en kan dus, ook in Covid-tijd, te allen tijde plaatsvinden/doorgaan.

Heeft u vragen over een mogelijke behandeling voor uzelf of uw kind(eren), of bent u logopedist en wilt u meer weten over het SOD team? Neem dan contact op via 085 773 3033 of sodteam@twentsch-lc.nl

Ik ben lid van de NVLF en sta ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici.