Uw specialist

Ik ben Galina Schouten. In 2007 ben ik afgestudeerd als logopedist. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt als logopedist binnen een instelling voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). In 2009 ben ik begonnen met mijn eigen praktijk, Twentsch Logopediecentrum. Eerst werkte ik solo in Weerselo, maar al snel kwamen daar extra locaties en nieuwe collega’s bij. Vanaf januari 2022 ben ik ook bestuurslid en secretaris van onze landelijke vakvereniging: NVLF

Momenteel ben ik vooral werkzaam op de hoofdlocatie en behandel ik op diverse locaties van de praktijk. Ik zie kinderen en volwassenen met diverse problematiek. De aan-huiscliënten zijn veelal ouderen die problemen hebben met de stem, spraak, taal of slikken meestal veroorzaakt door een ziekte of een aandoening. Ook zie ik veel baby's met eet-drinkproblemen. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van ouders bij kinderen met laryngomalacie. Verder coach ik collega's en medewerkers op het gebied van complexe casuïstiek en dyslexie.

Registers waarin ik sta opgenomen:
- Preverbaal logopedist
- Dyslexiespecialist
- Stottertherapeut
- Dyscalculiespecialist

Als coach geef ik de cursussen Ik Leer Anders en Ik Leer Leren. Deze cursussen worden niet vergoed door de zorgverzekering. Wel kan vergoeding mogelijk zijn via basisschool of via PGB.

In de toekomst blijf ik proberen om het praktijkhouderschap, logopedie en mijn specialisaties te combineren. Ik geniet van mijn werk en vind het fantastisch om kwaliteit te bieden en leerprocessen te begeleiden. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.

Samen met Anneke Tromp geef ik de Declareerwijzer Logopedie uit. Deze is te bestellen via de link Declareerwijzer Logopedie