Uw specialist

Mijn naam is Naomi Bolder en na mijn afstuderen ben ik vanaf juni 2021 gestart als logopedist binnen het Twentsch Logopediecentrum. De afgelopen vier jaar heb ik de opleiding tot logopedist gevolgd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens mijn opleiding heb ik twee stages gelopen, waarbij ik vooral ervaring opgedaan heb in het behandelen van kinderen. Hier ligt dan ook mijn passie en rond deze doelgroep zou ik mij graag willen specialiseren. Ik ben geïnteresseerd in lees-en spellingsproblemen en dyslexie, stotteren, meertaligheid, fonologische problemen, de Hanen oudercursus, preverbale logopedie en het jonge kind.

Ik vind het allerbelangrijkste dat de cliënt zich op zijn gemak voelt bij mij, omdat dit een voorwaarde is om fouten te maken en uiteindelijk te leren. Daarnaast vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en spelenderwijs te leren. Behandelen met concreet materiaal staat dan ook bovenaan mijn lijstje. Ik heb heel veel zin om als logopedist aan de slag te gaan op verschillende basisscholen en veel te mogen leren gedurende mijn loopbaan!

Ik zal werkzaam zijn op verschillende locaties in Enschede.

Tot slot ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.