PLUSpraktijk

PLUSpraktijk

Op 23-12-2016 hebben wij de kwaliteitstoets behaald

Behandelingen

Bekijk de behandelingen die wij in onze praktijk uitvoeren.
Heeft u specifieke vragen of een specifieke behandeling nodig? Neem dan contact met ons op!

Dysfatische Ontwikkeling

Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de principes van Soderberg-Tan, een methode die vooral wordt gebruikt bij kinderen met een dysfatische ontwikkeling/primaire taalstoornis (SLI).

Dyslexie

Er wordt gewerkt met: Taal in Blokjes, Ik Leer Anders, Connect en ons eigen protocol voor spellingsproblemen. Binnen de praktijk zijn er meerdere logopedisten met een specialisatie op het gebied van dyslexie. Dit zorgt ervoor dat u, of uw kind de dyslexiebehandeling op diverse locaties kunt volgen.

Logopedie

Logopedie is cool

Logopedie bij Parkinson

Wij behandelen volgens de Parkinson-richtlijn en onderhouden nauw contact met andere disciplines zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten.

Logopedie bij volwassenen

Door een trauma, CVA of operatie in het keel-halsgebied kunnen er problemen zijn met spreken, eten, drinken of slikken. Wij behandelen volgens bestaande richtlijnen en helpen graag aan-huis

NT2

Ondersteuningen en behandeling bij Nederlands als tweede taal. Wij behandelen met diverse methodes, geven advies en begeleiding. Samenwerking met een tolk of begeleiding binnen het AZC is mogelijk.

OMFT

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Preverbale logopedie

Wij behandelen zuigelingen, baby’s en jonge kinderen met eet- drinkproblemen (in de leeftijd van 0 tot 4 jaar). De preverbale behandeling wordt vaak aan-huis gegeven. Tevens ook beschikbaar op alle locaties.

Stotteren

Wij werken volgens de methodes: Lidcombe, DC Model (verwachtingen en capaciteiten model) en RET (rationeel emotieve training). Beschikbaar op alle locaties.

Voordelen van Twentsch Logopediecentrum